Geri

ÖSYM Bursu

a. Tam Burslu

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek KHAS’ a yerleşen öğrencilere “Üniversiteye Giriş (ÖSYM) Bursu” adı altında %100 karşılıksız burs sağlanır. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.

b. %50 Burslu

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 Burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır.

Üniversiteye Giriş (ÖSYM) Burs/İndirimleri, eğitim sürecindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, zorunlu yabancı dil hazırlık programı okuyacak öğrenciler için en çok iki yıl (dört yarıyıl), lisans düzeyinde en çok beş yıl (on yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder.

Kadir Has Bursu

Kadir Has Bursu, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında başarı gösteren ve KHAS’ı tercih ederek yerleşen öğrencilere tanınan burstur. Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA) puan türlerinde ilk 3000’e giren öğrencilere, her eğitim öğretim yılında 9 ay boyunca derecelerine göre farklılaşan miktarlarda eğitim desteği sağlanır.

2024-2025 Akademik Yılı Girişli Öğrenciler için Kadir Has Bursu çerçevesinde verilen eğitim desteğinin miktarları aşağıdaki gibidir:

 • Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA) puan türlerinde;
 • ilk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 12.000 TL
 • ilk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 9.000 TL
 • ilk 1000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 7.500 TL
 • ilk 3000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 5.000 TL

eğitim desteği sağlanır.

Kadir Has Bursu hazırlık programında bir yıl, lisans programında dört yıl olmak üzere, bursa hak kazanılan dönemdeki oran ve miktarlar değiştirilmeden, her yıl dokuz ay süreyle verilir. İlgili burs, kayıt dondurma durumunda kesilir, öğrencinin KHAS’ta eğitime dönmesiyle birlikte kaldığı yerden devam eder.

Öğrencinin bursu kesintisiz alabilmesi için derslere kayıtlı olması, üniversiteden uzaklaştırma cezası almamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmemesi gerekir. Genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrencilerin bursu, ortalaması 2.00’nin üzerine çıkana kadar; Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bursu ise cezanın uygulandığı süreler içerisinde askıya alınır.

Kadir Has Bursu’ndan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler yararlanacaktır.

İstanbul dışından gelerek Barınma imkanından yararlanmak isteyen ilk 3000’den yerleşen öğrencilere üniversitenin kendi bünyesindeki veya anlaşmalı olduğu öğrenci yurtlarında 3 kişilik odalarda ücretsiz barınma imkanı sağlanır

KHAS Başarı Sıralaması Bursu

Güncel tablo yayınlanacaktır.

Lise Başarı Bursu

Türkiye genelinde akademik başarıları yüksek liselerden mezun olan ve Kadir Has Üniversitesi lisans programları ücretli kontenjanlarını ilk 3 tercihlerinde belirterek bu programlardan herhangi birine yerleşen öğrencilere eğitim ücretinden %50 oranında indirim sağlanır. Her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen liselerden mezun öğrencilere sağlanan Lise Başarı Bursu, ÖSYM Bursu ile birleştirilemez. Bu durumda yüksek olan burs geçerli olur.

Lise Başarı Bursu verilen liseler listesi için tıklayınız.

KHAS Yüksek Onur/Onur Bursu

KHAS Yüksek Onur/Onur Bursu, yıllık not ortalaması 3.75/4.00 veya üzeri olan öğrencilere bir sonraki akademik yıl ile sınırlı olmak üzere KHAS Yüksek Onur/Onur Bursu Belirleme Usulüne uygun olarak iki yarıyıl için normal öğrenim ücretinden indirim şeklinde uygulanan burslardır. Bu öğrencilere ayrıca ödeme yapılmaz.

IB - Abitur - Matura - SAT Bursu

Fakültelere yerleşen öğrencilerden,

 • Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilere eğitim ücretinin %50’si; 38 ve üzerinde olanlara %75’i;
 • Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilere öğretim ücretinin %50’si;
 • Matura’da üstün başarı gösterenlere ve SAT belgesi 1400 üzeri olanlara eğitim ücretinin %75’i oranında indirim uygulanır.

Bu indirim başka bir indirim ile birleştirilmez.

Spor Bursu

Üniversite spor takımlarına kabul edilen veya ferdi branşlarda Kadir Has Üniversitesi adına yarışlara katılan ya da yarışlara katılabilecek olan öğrencilere sağlanan burstur. Spor bursunun esas hedefi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere kendi branşında Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında Kadir Has Üniversitesi’ni temsil etmesidir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan ve Milli Sporcuları kapsayan protokol kapsamında 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında verilecek olan “Millilik Bursu” Üniversite Burs Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir ve aday öğrenciye tercih dönemi bitmeden öncesinde yazılı bilgi verilir. Millilik Bursunda takım kontenjanlarına göre öncelikli 1 öğrenci kontenjanı olmakla birlikte; kürek, yüzme, eskrim, squash, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate, judo, yelken, atletizm, kayak, satrançtır.

Başvurular Aday Öğrenci Sporcu Bursu Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Sonuçlar formda belirtilen iletişim adresine iletilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu Bursuna Başvuracak Aday Öğrenciler İçin Genel Bilgilendirme!

Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak kazanan öğrenciler burslardan en yüksek olanını alırlar.

Beyaz Güvercinler Burs Programı

Beyaz Güvercinler Bursu, İstanbul dışında ikamet eden ve İstanbul dışındaki liselerde eğitim gören, kısıtlı ekonomik şartlara sahip başarılı öğrencilere katkı sağlamayı amaçlayan bir burstur. Bu burstan, üniversitemizin belirli programlarına yerleşen, ilgili puan türünde her yıl Rektörlükçe belirlenen başarı sıralamasında yer alan ve başvuru esnasında Lise 12. sınıfta eğitim öğretimine devam eden öğrenciler yararlanabilir. Beyaz Güvercinler Bursu kapsamındaki öğrencilere, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda on ay süre ile ödeme yapılır. Bursun kapsamı ve başvuru süreci her yıl üniversitenin web sitesinde ilan edilir.

 1. Burs süresi yabancı dil hazırlık programı okuyacak öğrenciler için en çok iki yarıyıl (bir yıl), lisans düzeyinde okuyacak öğrenciler için ise en çok sekiz yarıyıl (dört yıl) süreyle devam eder. Hazırlık programından muaf olan lisans öğrencileri için burs süresi sekiz yarıyıl (dört yıl) dır.
 2. Hazırlık programı yaz öğretimi katılım koşulları, her yıl Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir ve her eğitim-öğretim yılı başında duyurulur. Kayıtlı oldukları güz veya bahar yarıyıllarında hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan ancak yaz öğretimine katılım koşullarını sağlayan Beyaz Güvercin Bursu alan öğrenciler, ilgili yaz öğretimi için ücret ödemezler.
 3. Çift Anadal öğrencilerinin bursları, çift anadal programına başladıkları yarıyıldan itibaren en çok sekiz yarıyıl (dört yıl) süreyle kesintisiz devam eder.
 4. Öğrencinin bursu kesintisiz alabilmesi için derslere kayıtlı olması, üniversiteden uzaklaştırma cezası almamış olması ve genel not ortalamasının 2.50’nin altına düşmemesi gerekir. Genel not ortalaması 2.50’nin altına düşen öğrencilerin bursu,
  ortalaması 2.50’nin üzerine çıkana kadar; Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bursu ise cezanın uygulandığı süreler içerisinde askıya alınır.
 5. Burs; kayıt dondurma durumunda askıya alınır; öğrencinin KHAS’taki eğitimine dönmesiyle birlikte kaldığı yerden devam eder.
 6. Beyaz Güvercinler Bursu kapsamında, eğitim-öğretim ücretinden muafiyet, barınma bursu ve yaşam desteği her yıl on ay süreyle verilir. Her eğitimöğretim yılı başında bir kez kitap desteği ödeneği sağlanır.
 7. İlgili süreler sonunda, öğrencilerin Beyaz Güvercinler Bursu (ve diğer barınma, yaşam, kitap desteği hakları) kesilir ancak hazırlık programı öğrencileri iki yıl (dört yarıyıl), lisans öğrencileri beş yıl (on yarıyıl) süreyle ücretsiz olarak öğrenim görmeye devam eder.
Aday Destek Hattı