Burslar

ÖSYM Bursu

Tam Burslu

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek KHAS’a yerleştirilen öğrencilere “Üniversiteye Giriş (ÖSYM) Bursu” adı altında %100 karşılıksız burs sağlanır. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.

%50 Burslu

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 Burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır.

Kadir Has Üniversitesi’nin ÖSYM tarafından burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksız olup sadece öğretim ücretini kapsar ve eğitim süresindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, zorunlu yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için en çok 1 yıl (2 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 4 yıl (8 yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder.

Hazırlık Programının zorunlu ilk yılı sonunda programı başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlamaları koşuluyla eğitimlerinin ikinci yılında burs ve indirimleri devam eder:

  • Güz yarıyılı, Bahar yarıyılı ve Ek Bahar dönemine kayıt yaptırıp final koşullarını yerine getirmiş ve final sınavlarına girmiş olmak,
  • İlk yıl kayıtlı olduğu Güz veya Bahar yarıyıllarından en az birinden 65 veya üzeri bir notla dikey ilerlemiş olmak,
  • İlk yılda aynı track (Temel, Orta Öncesi, Orta, Orta Üstü ve Yüksek Düzey Dersler) programını tekrar etmemiş olmak).


Kadir Has Bursu

Burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler arasında; ÖSYS sıralamasında Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA) puan türlerinde ilk 3000’e giren öğrencilere, her eğitim öğretim yılında 9 ay boyunca derecelerine göre farklılaşan miktarlarda eğitim desteği sağlanır.

Kadir Has Bursu çerçevesinde verilen eğitim desteğinin miktarları aşağıdaki gibidir:

  • İlk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 3.500 TL
  • İlk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 2.750 TL
  • İlk 1000 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 2.000 TL
  • İlk 3000 (Dil puan türü hariç) arasında yer alan öğrencilere 1.000 TL

Kadir Has Bursu lisans eğitimi için öngörülen dört yıllık (zorunlu hazırlık sınıfı okuyanlar için beş yıl) süre boyunca, bursa hak kazanılan dönemdeki oran ve miktarlar değiştirilmeden her yıl dokuz ay süreyle verilir. İlgili burs, kayıt dondurma durumunda kesilir, öğrencinin KHAS’ta eğitime dönmesiyle birlikte kaldığı yerden devam eder.

Öğrencinin bursu kesintisiz alabilmesi için derslere kayıtlı olması, üniversiteden uzaklaştırma cezası almamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmemesi gerekir. Genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrencilerin bursu, ortalaması 2.00’nin üzerine çıkana kadar; Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bursu ise cezanın uygulandığı süreler içerisinde askıya alınır.

Kadir Has Bursu’ndan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler yararlanacaktır.


KHAS Başarı Sıralaması Bursu

ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında üniversitemizin belli kontenjanlarına yerleşen ve ilgili puan türünde aşağıdaki tabloda ilan edilen başarı sıralamasında yer alan öğrencilere sağlanan ilave burstur. İlgili puan türlerinde belirtilen başarı sıralamalarına giren, Ücretli ya da %50 Burslu programlara yerleşen adaylara KHAS Sıralama Bursu kapsamında Ücretli programlar için %25, %50 Burslu programlara yerleşenler içinse ilave %25 burs imkanı sağlanacaktır.2022 KHAS Başarı Sıralaması Burs Tablosu;
İndir Yazdır


Lise Başarı Bursu

Türkiye genelinde akademik başarıları yüksek liselerden mezun olan ve Kadir Has Üniversitesi lisans programları ücretli kontenjanlarını ilk 3 tercihlerinde belirterek bu programlardan herhangi birine yerleşen öğrencilere eğitim ücretinden %50 oranında indirim sağlanır. Her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen liselerden mezun öğrencilere sağlanan Lise Başarı Bursu, ÖSYM Bursu ile birleştirilemez. Bu durumda yüksek olan burs geçerli olur.

Lise Başarı Bursu verilen liseler listesi için tıklayınız.


KHAS Onur Bursu

Her akademik yılın Bahar yarıyılı sonunda, öğrencinin müfredatı gereği o akademik yıldaki yarıyıllarda sorumlu olduğu kredi yükünü (muaf olunan derslerin kredileri dahil) alarak zorunlu ve seçmeli derslerinin tamamını başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 3.5/4.0 veya üzeri olan öğrenciler, bir sonraki akademik yıl ile sınırlı olmak üzere KHAS Onur Bursu için değerlendirmeye alınırlar. Bu öğrencilere ayrıca ödeme yapılmaz.


IB - Abitur - Matura - SAT Bursu

Fakültelere yerleşen öğrencilerden,

  • Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilere eğitim ücretinin %50’si; 38 ve üzerinde olanlara %75’i;
  • Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilere öğretim ücretinin %50’si;
  • Matura’da üstün başarı gösterenlere ve SAT belgesi 1400 üzeri olanlara eğitim ücretinin %75’i oranında indirim uygulanır.

Bu indirim başka bir indirim ile birleştirilmez.


Yurt Bursu

ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında, başarı gösteren ve İstanbul dışından gelerek KHAS’a kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan yurt bursudur. Hangi sınav ve puan türlerinde kimlerin bu burstan yararlandırılacağı her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir. Yurt Bursu dört yıllık (zorunlu hazırlık sınıfına başlayanlar için beş yıl) süre boyunca her yıl dokuz ay süre ile verilir. Öğrencinin bu burstan faydalanabilmek için derslere kayıtlı olması ve ders izlencesinde belirtilen devam koşulunu yerine getirmesi beklenir. Yurt Bursu kayıt dondurma veya yurt dışında bir üniversiteye değişime gitme durumunda askıya alınır; öğrencinin KHAS’taki eğitimine dönmesiyle birlikte kaldığı yerden devam eder. Yurt Bursu öğrencinin başarı durumundan etkilenmez. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler cezanın uygulandığı süre zarfında bu burstan yararlanamazlar. Yurt Bursundan yararlanan öğrenciler, kendi istekleriyle yurttan ayrılmaları halinde haklarından vazgeçmiş sayılırlar.


Spor Bursu

Üniversite spor takımlarına kabul edilen veya ferdi branşlarda Kadir Has Üniversitesi adına yarışlara katılan veyahut katılabilecek olan öğrencilere tanınan burstur. Spor burslarının esas hedefi, öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere kendi branşında Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında Kadir Has Üniversitesi’ni temsil etmesidir.

Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak kazanan öğrenciler burslardan en yüksek olanını alırlar.
Beyaz Güvercinler Burs Programı

Beyaz Güvercinler Bursu, İstanbul dışı illerde ikamet eden ve kısıtlı ekonomik şartlara sahip başarılı öğrencilere katkı sağlamayı amaçlayan bir burstur. Beyaz Güvercinler Bursu’ndan, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında üniversitemizin belirli programlarına yerleşen, ilgili puan türünde ilk 30.000 başarı sıralamasında yer alan, diploma notu en ez 4.0/ 5.0 (100 üzerinden en az 80) olan ve başvuru esnasında Lise 12. Sınıfta eğitim öğretimine devam eden öğrenciler yararlanabilir. Bursun kapsamı, süresi ve başvuru süreci her yıl beyazguvercinler.khas.edu.tr web sitesinde ilan edilir.