Bilgi Merkezi

Bilgi Merkezi Kadir Has Üniversitesi öğrenci, akademisyen ve çalışanlarının her türlü bilgi kaynağı ihtiyacını karşılayarak üniversitenin eğitim öğretim ve araştırma programlarını destekler. Sunduğu çağdaş, eşit ve sınırsız bilgi ve kütüphane hizmetleriyle mensuplarının bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme yetkinliklerinin geliştirilmesi için çalışmaktadır.

Bilgi Merkezi toplamda 280 kişilik oturma kapasitesi olan 3 salondan oluşmaktadır. Ön Salon, 2-4 kişilik grup çalışmalarına olanak veren bir şekilde düzenlenmiştir. Ödünç-iade işlemleri bu bölümde yapılmaktadır. Öğrenci rezerv (ders kitapları), filmler ve güncel dergi koleksiyonları ile yeni gelen yayınlar, önerilen kitap ve DVDlere de bu bölümde ulaşabilir. 2. ve 3. salonlar, basılı kaynakların yer aldığı ve bireysel çalışma alanı olarak planlanmıştır.


Koleksiyonlar – Bilgi Kaynakları

Bilgi Merkezi, koleksiyonlarında bulunan 80.000 basılı kitap, 8.000+ DVD, 370.000 e-kitap, 90 basılı ve 60.000 elektronik akademik ve popüler dergiye erişim olanağı sağlamaktadır. Ayrıca Bilgi Merkezi’nin abone olduğu 85 on-line veritabanından 730.000.000 üzerinde tam metin akademik kaynağa erişim mümkündür. Her yıl koleksiyonlara eklenen 10.000’nin üzerindeki yeni bilgi kaynağı ile Bilgi Merkezi koleksiyonları güncel tutulmakta ve sürekli geliştirilmektedir.

Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi, öğrenci başına en çok bilgi kaynağı yatırımı yapan ilk 5 vakıf üniversitesi içinde yer almaktadır.


Üyelik ve Yararlanma

Bilgi Merkezi doğal üyesi olan öğrencilerimiz, koleksiyonlarımız için “Yeni Bilgi Kaynağı Önerisi”nde bulunabilir, ihtiyaç duydukları kaynakları “Ödünç” alabilir, ders programlarını desteklemek amacıyla oluşturulan “Öğrenci Rezerv Koleksiyonun”dan ve koleksiyonlarımızda yer almayan kaynaklar için “Kütüphanelerarası Yayın Sağlama” hizmetlerinden yararlanabilirler.
Öğrencilerimiz, ödünç alınabilir koleksiyonlarda bulunan basılı kitap, dergi, DVD’lerden istedikleri sayıda ödünç alabilirler.


Öğrencilerimiz, Bilgi Merkezi’nin sunduğu hizmet ve olanaklardan etkin yararlanabilmek için planlanan “Bireysel ve Grup Eğitimleri”ne katılabilir; ödev, araştırma ve tez çalışmaları için “Bireysel Ödev ve Araştırma Desteği” ‘den yararlanabilirler.
Kadir Has Üniversitesi öğrencilerin birinci derece yakınları da öğrencinin onayıyla Bilgi Merkezi koleksiyonlarından kaynak ödünç alabilmektedir.
Kh@Search akademik arama motoru ile Bilgi Merkezi elektronik koleksiyonlarında bulunan kaynaklar ve daha fazlasına kampüs içinden ve dışından 7/24 kesintisiz ve kolay erişim sağlanmaktadır. Kampüs dışından erişmek için öğrencilerimizin kullanıcı adı ve şifreleri yeterlidir.

Çalışma Saatleri

Bilgi Merkezi geniş çalışma saatlerine sahiptir. Uygulanan çalışma saatleri:

Akademik Yıl Süresince
Hafta içi : 08.30 - 24.00
Hafta sonu : 10.00 - 18.00

Final Sınavları Dönemlerinde
24 saat açık