ÖSYM Bursu:

Tam Burslu

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “tam burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih edildiğinde Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.

%75 Burslu

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%75 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %75 oranında indirim

%50 Burslu

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır.

%25 Burslu

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%25 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %25 oranında indirim uygulanır.

Kadir Has Üniversitesi’nin ÖSYM tarafından burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksız olup, sadece öğretim ücretini kapsamakta ve eğitim süresindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, zorunlu yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için en çok 1 yıl (2 yarıyıl), önlisans düzeyinde en çok 2 yıl (4 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 4 yıl (8 yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder.

Kadir Has Bursu:

Burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden;

ÖSYS sıralamasında

Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA) puan türlerinde;

ilk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 2.500 TL;

ilk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 2.000 TL;

ilk 1000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 1.000 TL;

ilk 3000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 500 TL;

eğitim desteği sağlanır.

Kadir Has Bursu, derslere kayıt ve devam koşulunu yerine getiren öğrencilere bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir ve normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır. Genel not ortalamasını 4.00 üzerinden 1.80’in altına düşürenlerin bursları, ortalaması 1.80 üzerine çıkana kadar askıya alınır.

Kadir Has Bursu’ndan bir Yükseköğretim Programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler yararlanacaktır.

Khas Onur Bursu:

Her akademik yıl bitiminde, programı gereği o akademik yıldaki yarıyıllar bazında sorumlu olduğu kredi yükünü alarak zorunlu ve seçmeli tüm dersler ile Fakültesi tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi fakültesindeki öğrenciler arasında, ilk yüzde beşlik dilime girmeyi başaran öğrenciler, bir sonraki akademik yıl ile sınırlı olmak üzere Kadir Has Onur Bursu’na başvurma hakkını kazanırlar. Kadir Has Onur Bursu her yıl kayıt yenileme döneminde belirlenir ve iki yarıyıl için uygulanır. Kadir Has Onur Bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz.

Lise Başarı Bursu

Türkiye genelinde akademik başarıları yüksek liselerden mezun olan ve Kadir Has Üniversitesi lisans programlarını ilk 3 tercihlerinde belirterek bu programlardan herhangi birine yerleşen öğrencilere eğitim ücretinden % 50 oranında indirim sağlanır. Her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenen liselerden mezun öğrencilere sağlanan Lise Bursu, Üniversiteye Giriş Başarı Bursu ile birleştirilemez; Bu durumda yüksek olan burs geçerli olur.

IB - Abitur - Matura Bursu:

Fakültelere yerleşen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı;  38 ve üzerinde olanlardan tümü; Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilerden öğretim ücretinin yarısı; Maturada üstün başarı gösteren öğrencilerden eğitim ücretinin tümü alınmaz.

Barınma/ Yurt Bursu

İstanbul dışından gelerek Barınma imkanından yararlanmak isteyen ilk 3000’den yerleşen öğrencilere üniversitenin öğrenci konukevinde 3 kişilik odalarda ücretsiz barınma imkanı sağlanır. Yer verilememesi durumunda 300TL aylık barınma yardımı yapılır. Barınma yardımı bir eğitim yılında 9 ay süreyle ödenir. Barınma imkanı normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır.

Spor Bursu:

Üniversite spor takımlarına kabul edilen veya ferdi branşlarda Kadir Has Üniversitesi adına yarışlara katılan veyahut katılabilecek olan İngilizce Hazırlık Sınıfı, ön lisans ve lisans öğrencilerine tanınan burstur. Spor burslarının esas hedefi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere kendi branşında Kadir Has Üniversitesi’ni temsil etmesidir.

Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak kazanan öğrenciler burslardan en yüksek olanını alırlar.