Yatay Geçiş

Türkiye’deki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Kadir Has Üniversitesi programlarına kurumlar arası yatay geçiş ve kurum içi yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümlerine ve Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yatay Geçiş Yönergesi’ne göre yapılır.

Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler, istenilen başvuru belgelerini ekleyerek online başvuru formu ile ekteki takvimde belirtilen süreler içinde yatay geçiş için başvurabilirler.

Yanlış veya eksik belge ile yapılan başvurular kesinlikle işleme alınmaz.

Sorularınız için: ogr.isl.direktorlugu@khas.edu.tr