Uzaktan Eğitim

Üniversitemizde senkron ve asenkron eğitimler için dünyanın önde gelen bir çok üniversitesi tarafından kullanılan Moodle alt yapısı kullanılmaktadır. Moodle açık kaynak kodlu bir sistem olup geniş bir topluluğa sahiptir. Moodle üniversitemize uyarlanarak KHAS Learn adını almış ve aktif olarak online eğitimlerde kullanılmaktadır. KHAS Learn sistemi üniversitenin kendi sunucularında barındırılmakta ve tüm yönetimi üniversite Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yapılmaktadır.

KHAS Learn ile online eğitim süreçlerine ait bir çok süreç kesintisiz ve etkin bir şekilde ilerlemektedir. Online sınavlar, ödevler, forum ve tartışmalar, duyurular, ders içeriği paylaşımları vb. gibi birçok araç sistemin içerisinde yer almaktadır.


Pandemi süreci ile birlikte senkron eğitimin öneminin ortaya çıkmasıyla üniversitemiz BigBlueButton adlı sistemi KHAS Learn ile entegre ederek kısa sürede geçiş sürecini tamamlamıştır. BigBlueButton online eğitim amacıyla kullanılan açık kaynak kodlu bir sistemdir ve bir çok üniversite tarafından kullanılmaktadır. BigBlueButton sistemi üniversitenin kendi sunucularında barındırılmakta ve tüm yönetimi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yapılmaktadır.

Senkron eğitimde BigBlueButton dışında bazı fakülte ve bölümler tarafından kullanılan Zoom ve Microsoft Teams uygulamaları da ayrıca kullanılmaktadır.


Online eğitime geçiş sürecinde kurulan sistemlerin kullanım veriminin arttırılması ve sürecin daha sağlıklı ilerlemesi amacıyla Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından akademisyenlere eğitimler düzenlenmiştir. Hem senkron eğitim hem asenkron eğitimde kullanılacak araçlar ve teknik gereksinimler bu eğitimler aracılığı ile akademisyenlere aktarılmıştır. Akademisyenler ve öğrenciler için ayrıca eğitim dokümanları hazırlanmış ve birebir eğitimlerde düzenlenmiştir.

Eğitim süreçlerinin aksamaması için BT bünyesinde sadece online eğitim ile ilgilenen ayrı bir destek ekibi kurularak hem online eğitimlere hem de sınavlara ayrıca destek verilmiştir.

Öğrencilerimizin online eğitime katılmakla ilgili yaşadıkları sorunlar için birebir destek verilmiş ve ihtiyaçları karşılanmıştır. Vodafone ile yapılan bir ortalıkla ek internet paketi yüklemesi ve ihtiyacı olan öğrencilerimize özel bilgisayar gönderimi sağlanmıştır.

Kurgulanan sistem ve sağlanan destek ile içerisinde bulunduğumuz süreçte sorunsuz bir online eğitim gerçekleşmiş ve online eğitimi destekleyen sistemler geliştirilmeye devam etmektedir.

Uzaktan Eğitimde Kullandığımız Uygulamalar