Çekirdek Program

Çekirdek Program, üniversitemizin farklı bölümlerine, farklı donanımlarla gelen tüm öğrencileri eğitimlerinin ilk yılında ortak bir akademik müfredatla bir araya getirmek üzere tasarlandı. Programın temelinde, bugün üniversitenin öğrencilere sadece kendi çalışma alanlarında değil, toplumun her alanındaki hızlı değişim süreçlerine hazırlanmak üzere ihtiyaç duyacakları eleştirel düşünce ve yaratıcı sorgulama yetilerini kazandırması gerektiği inancı yatıyor.