İnsan Kaynakları Direktörlüğü

İnsan Kaynakları Direktörlüğü Görevleri:

Kadir Has Üniversitesi'nde görevlendirilecek tam zamanlı öğretim elemanları ile idari personelin atama, emeklilik ve her türlü özlük işleriyle, yarı zamanlı öğretim elemanları ile ilgili işlemleri kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yapmak, İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, verilecek benzeri görevleri yapmaktır.

İletişim Bilgileri:

Z.Kesper DİLER
Direktör
Dahili : 1135 kesper.diler@khas.edu.tr
Eda GEDİK
Uzman
Dahili: 1863 eda.gedik@khas.edu.tr
Zeynep TAHTACI
İdari Personel
Dahili : 1137 zeynep.tahtaci@khas.edu.tr
İpek PEHLİVAN
İdari Personel
Dahili : 1136 ipek.pehlivan@khas.edu.tr
Nurdal IŞIK
İdari Personel
Dahili : 1861 nurdal.isik@khas.edu.tr
Nihan İBRİKÇİ
İdari Personel
Dahili : 1860 nihan.ibrikci@khas.edu.tr
Öznur KARAKULAK
İdari Personel
Dahili : 1139 oznur.karakulak@khas.edu.tr

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE UZMAN KADROLARINA BAŞVURULAR

 

  • Akademik kadro ilanları Üniversitemiz Web sayfası ve Yükseköğretim Kurulu web sayfasında yayınlanmaktadır.
  • Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Sonuçları Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.

 


Akademik Ve İdari Personel İşlemlerinde İstenilen Evraklar/ Formlar

 


Yabancı Uyruklu Personelin İkamet İşlemleri Formları

 

ÜNİVERSİTEMİZİN HAZIRLADIĞI AKADEMİK PERSONEL İLE İLGİLİ MEVZUAT

SIKÇA SORULAN SORULAR