SPARKS üzerinden ders kayıtları 12 Haziran 2018 Salı günü başlayacak ve 13 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 17:00’de sona erecektir. Öğrenciler 13 Haziran 2018 Çarşamba 17:00’ye kadar SPARKS üzerinden açılmış olan tüm derslere kayıt yaptırabileceklerdir. Öğrenciler seçtikleri dersler için öncelikle danışmanlarından onay alacak ve ödemeleri gereken ücreti peşinen ödeyeceklerdir. Yaz Öğretimi ücreti, “yerel kredi” başına Ön Lisans Öğrencileri için KDV dahil 800 TL; Lisans öğrencileri için KDV dahil 1000 TL’dir. Yaz Öğretimi ücreti İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri için KDV dahil 7800 TL’dir. Öğrenciler, ödeme sonrası Mali İşler Daire Başkanlığı onayı aldıkları takdirde, ders için talepte bulunmuş olacaklardır.

Öğrenciler Yaz Öğretiminde en çok 15 yerel kredilik (20 AKTS kredilik) ders alabileceklerdir.

Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursundan yararlanan öğrenciler Yaz Öğretiminde açılan dersleri ilk defa almaları halinde herhangi bir ücret ödemezler. Diğer hallerde Mütevelli Heyetçe uygun görülen Yaz Öğretimi ders ücreti tahsil edilir. %50 veya %25 Üniversiteye Giriş Başarı Bursundan yararlanan öğrenciler Yaz Öğretiminde açılan dersleri ilk defa almaları halinde Mütevelli Heyetçe uygun görülen Yaz Öğretimi ders ücretlerini bursları oranında indirimli öderler. Diğer hallerde Mütevelli Heyetçe belirlenen Yaz Öğretimi ücreti tam olarak tahsil edilir.

Bir dersin açılması için en az 10 öğrencinin (5 tam ücretli karşılığı sayıda öğrenci sayısını da sağlamak koşulu ile) kayıt yaptırmış olması gereklidir. Yeterli sayıya ulaşmadığı için kapatılacak dersler SPARKS’daki listeden çıkarılacaktır ve duyurulacaktır. Kayıt oldukları derslerin bir kısmı veya tamamı açılmayan öğrenciler açılmayan dersler için ödedikleri ücreti bu tarihten itibaren alabileceklerdir. Kayıt oldukları derslerin yanında yeni dersler almak isteyenler ve daha önceden kayıt yaptırmamış öğrenciler, ders ekleme zamanında ders alabileceklerdir. 19 Haziran 2018 Salı günü açılan dersler kesinleşecektir. Yaz Öğretiminde ders ekleme 22 Haziran 2018 Cuma gününe kadar olanaklıdır, ancak ders bırakma olanaklı olmayacaktır.

Yaz Öğretiminde diğer Üniversitelerden aşağıdaki koşullarda ders alınabilecektir :

 1. Üniversitemizde Yaz Öğretiminde açılmamış olması gerekir.
 2. Alınacak dersin eğitim dilinin üniversitemizdeki dersin eğitim dili ile aynı olması gerekir.
 3. Alınacak ders içeriğinin ilgili programdaki ders içeriği ilen%80 oranında aynı olması gerekir.
 4. Uzaktan öğretim ya da açık öğretim programlarından ders alınamaz.
 5. Bitirme projesi, dönem projesi, staj ve benzeri dersler ile belli bir izlenceye tabi olmadan bir öğretim üyesi/görevlisi danışmanlığında bire bir sürdürülen dersler (Independent Study) alınamaz.
 6. Bir öğrenci öğrenimi boyunca Kadir Has Üniversitesi karşılığı kredisi. En fazla 20 AKTS (yerel kredi 15) olan maksimum 3 dersi başka üniversitelerden alabilir.
 7. Öğrenci, bulunduğu yarıyıldan daha üst yarıyıllara ait bir dersi/dersleri başka üniversiteden alamaz.
 8. Seçimlik derslerle ilgili olarak, Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 20. maddesi uyarınca başarılı olunamayan veya açılmayan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik ders alınmasının mümkün olması nedeniyle Üniversitede açılmış herhangi bir muadil seçimlik dersin bulunması durumunda bu alınmadan Üniversite dışından ders alınmasının talep edilemez.
 9. Bu şartların oluştuğunun ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders alınmadan önce tespit edilmesi gereklidir. Bu şekilde önceden onay alınmadan öğrenci inisiyatifi ile alınacak derslerle ilgili karar Fakülte Yönetim Kurullarına bırakılmıştır.

 

ÖĞRENCİLER İÇİN 2018 YAZ ÖĞRETİMİ KAYIT TAKVİMİ

12-13 Haziran 2018 Salı-Çarşamba

 1. SPARKS üzerinden derslerinizi seçip danışmanınızın onayına sununuz.
 2. Danışman onayından sonra, Mali İşler Daire Başkanlığına giderek ücretinizi ödeyiniz.

19-22 Haziran 2018 Salı-Cuma

 1. Kayıt olduğunuz derslerin tamamı açılmamışsa, ders ekleyebilir veya açılmayan dersler için ödediğiniz ücreti Mali İşler Daire Başkanlığından geri alabilirsiniz.
 2. Ders ekleyebilir veya hiç kayıt yaptırmamışsanız ders alabilirsiniz.

 

YAZ ÖĞRETİMİ KOORDİNASYON KURULU

Prof. Dr. Arzu ERDEM (Rektör Yardımcısı- Başkan)

Doç. Dr. Meltem Ş.UCAL (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Öğrenci (Üye)

Başka bir üniversiteden ders alma başvuru formu

Course registrations on SPARKS will start on Tuesday, June 12, 2018 and end on Wednesday, June 13, 2018 at 17:00. Students will be able to register for any course opened on SPARKS until 17:00 on Wednesday, June 13, 2018. Students must first get the approval of their advisors for the courses they select and pay the due tuition fees for the course in advance. For associate degree students, the summer school tuition fee is 800 TL (VAT included) for each “domestic credit”. For Bachelor’s degree students, the summer school tuition fee is 1000 TL (VAT included) for each “domestic credit”. For students in the English Preparatory Year, the summer school tuition fee is 7800 TL (VAT included). Once students get authorization from the Financial Affairs Office following their payment, they are deemed to have made their request to take the course.

During the summer education period, students may take up to fifteen domestic credits (20 ECTS) worth of courses.

Students who receive University Entrance Exam Merit Scholarships do not pay any tuition fees for Summer Education as long as they are taking the courses for the first time. Otherwise, they must pay the tuition fees for summer education as determined by the Board of Trustees. Students who have 50 % and 25 % University Entrance Exam Merit Scholarships receive the same amount of discount on the tuition fee for Summer Education courses as determined by the Board of Trustees as long as they are taking the courses for the first time. Otherwise, they must pay the full tuition fees for summer education as determined by the Board of Trustees.

For a course to be opened, at least 10 students must have registered (there must also be the equivalent of five full tuition fee paying students registered on the course). Courses which are not offered due to not meeting the required numbers will be removed from the list on SPARKS and an announcement will be made. If some or all of the courses students have registered for are not offered, students may get a full refund from this date for the courses that are not to be offered. Students who want to take courses in addition to the courses they had registered for and students who had not registered for any courses before can take courses during the course add period. On Tuesday, June 19, 2018 decisions regarding course offerings will be finalized. In the Summer Education period, adding courses will be possible until Friday, June 22, 2018; however, dropping courses will not be possible.

Courses may be taken from other universities in the Summer School under the following conditions:

 1. The course must be not offered at our University’s Summer School.
 2. The language of the course to be taken must be the same as the language of the equivalent courses given at our university.
 3. At least 80 % of the content of the course to be taken must be the same as the course in the related program.
 4. No courses may be taken from distance learning or open education programs.
 5. Graduation projects, semester projects, internships and similar courses and independent study (courses conducted under supervision of a professor without a syllabus) may not be taken.
 6. During the duration of his/her studies, a student may take a maximum of three courses at other universities carrying a maximum credit amount equivalent to 20 ECTS (15 domestic credits) as defined by Kadir Has University.
 7. Students cannot take a course/courses at another university from semesters beyond their current semester level.
 8. Regarding the elective courses: according to the 20th article of Kadir Has University Regulations for Associate and Undergraduate Degree Programs, if a student fails an elective course or if an elective course is not offered, then another elective course may be taken. Thus, in cases where an elective course has an equivalent at the University, students cannot request to take a course from outside of the University before first taking this course at Kadir has University.
 9. Students need to confirm with the related Faculty Administrative Board that these criteria are met before taking a course. Decisions regarding acceptance of courses taken by the student without this approval at his/her own initiative are to be made by the Faculty Administrative Boards.

REGISTRATION CALENDAR FOR 2018 SUMMER EDUCATION

12-13 June 2018 Tuesday-Wednesday

 1. Select your courses through SPARKS and submit them for the approval of your advisor.
 2. After the approval of your advisor, go to the Financial Affairs Office and pay your tuition fee.

19-22 June 2018 Tuesday-Friday

 1. If any of the courses you had registered for are not offered you can add another course or you can get the full refund for the unoffered course from the Financial Affairs Office.
 2. You can add a course or you can take a course if you had not registered earlier.

SUMMER EDUCATION COORDINATION COMMITTEE

Prof. Arzu ERDEM (Vice Rector- Head of Committee)

Prof. Meltem Ş. UCAL (Member)
Asst. Prof. Selçuk Öğrenci (Member)

The application form for taking courses from other university