Ön Lisans ve Lisans Programlarında Mezuniyet Süreci

ÖĞRENCİNİN MEZUNİYET İÇİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

 • Öğrenci, müfredatındaki (ders planı) tüm dersleri (zorunlu-seçmeli, kredili-kredisiz) başarı ile tamamlamış ve programı ile ilgili mezuniyet kredisini sağlamış olmalıdır.
 • Genel Not Ortalaması en az 2.00/4.00 olmalıdır.
 • Programında zorunlu staj varsa tamamlamış olmalıdır.
 • Müfredat dışında ders almış ise bu derslerden başarılı not almış olmalıdır.

 

KAYITLI OLUNAN FAKÜLTE / YÜKSEKOKULDAKİ İŞLEMLER

 • Her yarıyıl sonunda son sınıf danışmanları mezuniyet durumunda olan öğrencilerin transkriptlerini inceler, mezuniyete hak kazanan öğrencinin transkriptini ve sistemden alacağı mezuniyet simülasyonu çıktısını imzalayarak “mezun olabilir” ibaresi ile birlikte ilgili Fakülte/Yüksekokul sekreterliğine iletir.
 • İlgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu, öğrencinin mezuniyeti için tüm yeterlilikleri sağlamış olup olmadığını inceleyerek, mezuniyet kararı alır.
 • İlgili mezuniyet kararı Rektörlük aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir.

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AŞAMASI

 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda ilgili fakülte/yüksekokul sorumlusu kararı kontrol ederek, herhangi bir hata/eksiklik tespit etmemesi durumunda, öğrenciyi SPARKS üzerinde mezun hale getirir ve Geçici Mezuniyet Belgesini hazırlayarak Rektör Yardımcısına imzaya açar.
 • Geçici Mezuniyet Belgesi hazırlanan öğrenciye e-posta yoluyla durumu ile ilgili bilgi verilir.
 • Geçici Mezuniyet Belgesi hazırlandığını öğrenen öğrenci, üniversite web sayfasından http://www.khas.edu.tr/universite-hakkinda/formlar-3.html veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan temin edeceği ilişik kesme formu üzerinde yazan tüm idari birimlere (Mali İşler Daire Başkanlığı-Bilgi Merkezi Müdürlüğü-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürlüğü) giderek onay imzalarını alır, öğrenci kimlik kartını Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürlüğü’ne teslim eder.
 • Tüm bu aşamaları sorunsuz olarak bitiren öğrenci, Geçici Mezuniyet Belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan imza karşılığı alır.
 • Diplomalar akademik takvimde belirtilen tarihlerde hazırlandığından, ilan edilen tarihten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan imza karşılığı diplomasını teslim alır.

 

MEZUNİYET TÖRENİNDE VERİLEN ÜNİVERSİTE/ FAKÜLTE/ BÖLÜM DERECELERİ

 • Kayıtlı olduğu programın müfredatındaki belirlenen süre içerisinde mezun olunması gerekir (Ön lisans programlarında iki yıl, lisans programlarında dört yıl).
 • Akademik takvimde belirtilen son tarihe kadar mezuniyeti ile ilgili fakülte/ yüksekokul yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ulaşmış olmalıdır.
 • Yatay geçiş ve dikey geçiş yoluyla gelerek mezun olanların mezuniyet derece sıralamasına alınabilmeleri için, kayıt oldukları Kadir Has Üniversitesi ön lisans ya da lisans programının toplam kredisinin en az üçte ikisini mezun olacağı programdan alarak başarmış olması gerekir.

 

MEZUNİYET TÖRENİNE KATILIM

 • Yaz öğretimi veya tek ders sınavı sonucunda mezun olabilecek durumda olanlar katılabilir.
 • Bitirme projesi dahil olmak üzere, ders planında belirtilen derslerden 12 krediden fazla başarısız veya hiç alınmayan dersi bulunmamalıdır.
 • Daha önce yapılan mezuniyet törenlerine katılmamış olunmalıdı

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 • İlişik kesme işlemini tamamlamamış olanlara Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diploması kesinlikle verilmez
 • Diplomalar, belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından toplu olarak basılacağı için akademik takvimde belirtilen tarihten önce mezunlara diploma dağıtımı yapılmaz
 • Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma sadece öğrencinin kendisine verilir. Anne-baba da dahil olmak üzere üçüncü şahısa teslim edilmesi istendiği durumlarda noterden vekalet getirilmesi zorunludur.
 • Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diplomanın posta ile gönderilmesi mümkün değildir.

 

Mezuniyet Süreci İnfografisi için Tıklayınız