Kontenjanlar için tıklayınız

Başvuru Koşulları

Kadir Has Üniversitesi diploma programlarına yurt içi diğer üniversitelerden yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir:

1-      Öğrenci, başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.

2-    Öğrenci, İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında, önlisansta en az bir yarıyıl, lisansta en az iki yarıyılı tamamlamış olmalıdır.

3-    Öğrencinin, kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması en az 100 üzerinden 60 olmalıdır.

4-    3.maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilir.

5-      Öğrencinin, geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, portfolyo, vb.) yerine getirmiş olmalıdır.

6-    Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1-      Başvuru formu ile bir adet fotoğraf

2-      Nüfus cüzdan fotokopisi

3-      Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış)

4-      Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge

5-      İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge

6-      Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile başarı notlarını ve genel not ortalamasını gösterir belge

7-      Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programının öğrenim dilini gösterir belge

8-      Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve ders içeriklerini gösterir belge

9-      Lise diplomasının fotokopisi.

İntibak İşlemleri

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir.  Bu dersler öğrencilerin dönem ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz, ancak ilgili dersler için muafiyet işlemi gerçekleştirilebilir.

Öğrenim Süresi

Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki Kurumlarında geçen süreleri öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre Kanunla belirtilen süreleri aşamaz.

Burslar ve Ücretler

Ayrıntılı bilgi için Öğrenim Ücretleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.