Başvuru İçin

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, istenilen belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile akademik takvimde belirtilen ve Yükseköğretim Kurulu takviminde de yer alan süreler içinde başvurabilirler. Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Kadir Has Üniversitesi’ne online, elden ya da posta ile yapılır. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Online yatay geçiş başvurusu için tıklayınız

Not: Başvuru için üniversitemiz web sayfasında bulunan online formun doldurulması ve başvuru evraklarının Cibali Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Tarihi:1-15 Ağustos 2017

Başvuru Koşulları
Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş: (Ek madde.1 - 02.05.2014 tarih ve 28988 sayılı RG)

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.”

EK Madde 1 UYGULAMA ESASLARI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10/07/2014 tarih ve 75850160-301.06.01/40620 sayılı yazısının tümü için tıklayınız.

 1. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.
 2. Yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf da dahil olmak üzere kayıtlı bulunan tüm öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilecektir. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
 3. Her eğitim öğretim dönemi için başvurular, üniversitemiz akademik takviminde belirtilen tarih aralığı içerisinde yapılacaktır.
 4. Söz konusu madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %30'unu geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının yapılacak, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.

 5. DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.

 6. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerdir.

 7. Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gereklidir.

 8. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacaktır.

 9. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gereklidir, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir.

 10. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacak, başarı vb. şart aranmayacaktır.

 11. Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilecekler; ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebileceklerdir.
Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1-      Başvuru formu ile bir adet fotoğraf

2-      Nüfus cüzdan fotokopisi

3-      Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış)

4-      Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge

5-      İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge

6-      Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile başarı notlarını ve genel not ortalamasını gösterir belge

7-      Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programının öğrenim dilini gösterir belge

8-      Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve ders içeriklerini gösterir belge

9-      Lise diplomasının fotokopisi.

10-   Öğrencinin Ek Madde-1 uyarınca daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge.

11-   Disiplin belgesi

 

İntibak İşlemleri

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir. Muafiyet verilen dersler, öğrencinin mezuniyet koşulunu sağlaması aşamasında genel not ortalamasına dahil edilir.

Öğrenim Süresi

Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki Kurumlarında geçen süreleri öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre Kanunla belirtilen süreleri aşamaz.

Burslar ve Ücretler

Ayrıntılı bilgi için Öğrenim Ücretleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

2018 taban puanları için tıklayınız

2017 taban puanları için tıklayınız

2016 taban puanları için tıklayınız

2015 taban puanları için tıklayınız

2014 taban puanları için tıklayınız

2013 taban puanları için tıklayınız

2012 taban puanları için tıklayınız

2011 taban puanları için tıklayınız

2010 taban puanları için tıklayınız