Kontenjanlar için tıklayınız

Başvuru Koşulları

Kadir Has Üniversitesi diploma programları arasındaki yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir.

1-      Öğrenci, başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.

2-    Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

3-    Öğrenci, İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında, önlisansta en az bir yarıyıl, lisansta en az iki yarıyılı tamamlamış olmalıdır.

4-    Öğrencinin, kayıtlı bulunduğu programda daha önce almış olduğu derslerden yeni programında not ortalamasına sayılacak olanların ağırlıklı ortalamaları 2.00/4.00 den az olmamalıdır.

5-      Öğrencinin, geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, portfolyo, vb.) yerine getirmiş olmalıdır.

6-    Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1-      Başvuru formu ile bir adet fotoğraf

2-      Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge

3-      İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge

İntibak İşlemleri

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları programda almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir.  Önceki programda alınan dersler ve notlar öğrencilerin yeni programlarında (program dışı sayılan dersler hariç) ve not belgelerinde yer alır.

Öğrenim Süresi

Yatay geçiş ile program değiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçen süreleri öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre Kanunla belirtilen süreleri aşamaz.

Burslar ve Ücretler

Bir programda burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı konusundaki esaslar senatonun kararı ve mütevelli heyetinin onayı ile belirlenir.

Ayrıntılı bilgi için Öğrenim Ücretleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.