Kadir Has Üniversitesi’nin hedeflerini ve kurum kültürünü en iyi şekilde yansıtarak,  etkileşime dayalı iletişim akışını sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Kamuoyunda üniversitemizin itibar algısını yönetmek ve bununla ilgili iletişim faaliyetlerini en doğru şekilde sürdürmek başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Üniversitemizin uluslararası standartlardaki yapısının, iletişim süreçlerine dahil edilmesi ve geliştirilmesi ise önceliklerimizi oluşturuyor.

Değerlerimiz:
  • İletişimde evrensel etik ilkelerine sadığız,
  • Uzun vadeli, itibara ve güvene dayalı paydaşlık anlayışına inanıyoruz,
  • Öğrencilerimiz başta olmak üzere, tüm iç ve dış paydaşlarımızla iletişimimizi uzun vadeli sürdürmek temel ilkemizdir.