Prof.Dr. M. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ Rektör
Prof.Dr. A. Nihat BERKER Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Arzu ERDEM Rektör Yardımcısı
Ebru KOÇ Genel Sekreter
Prof.Dr. A. Nihat BERKER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tuğrul Bayazıt KATOĞLU
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mitat ÇELİKPALA İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. M. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Arzu ERDEM Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ömer L.GEBİZLİOĞLU Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Bülent MENGÜÇ İşletme Fakültesi Dekanı
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin AYDEMİR Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr. Ahmet YÖRÜK Kadir Has Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç.Dr. Nilay ARAT
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr. Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Müdür
Öğr.Gör.Dr. Cihan DİZDAROĞLU Türkiye Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür
Prof.Dr. Murat GÜVENÇ İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür
Doç.Dr. Dimitrios TRIANTAPHYLLOU Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları  Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür
Prof.Dr. Mary Louise O'NEIL ŞİMŞEK Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları  Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür
Doç.Dr. Mehmet Nafiz AYDIN
Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür
Emir GÜNEY Spor Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi - Müdür
Prof.Dr. Hasan DAĞ Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür
Prof.Dr. Ş. Volkan EDİGER Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür
Prof.Dr. Hasan DAĞ AR-GE Kaynakları Direktörlüğü - Direktör
Haluk Mert BAL Kurumsal Araştırma ve Değerlendirme Direktörlüğü - Direktör
Öğr. Gör. Işıl YENİDOĞAN DAĞ Kişisel ve Akademik Destek ve Gelişim Direktörlüğü - Direktör
Erol KUNTER Mali İşler Direktörlüğü - Direktör
Berrin KOCAYURT Öğrenci İşleri Direktörlüğü - Direktör
Hakan DANACI Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü - Direktör
Tamer YILMAZ Operasyon ve Satın Alma Direktörlüğü - Direktör
Yeşim BURUL SEVEN Kurumsal İletişim Direktörlüğü - Direktör
Z. Kesper DİLER İnsan Kaynakları Direktörlüğü - Direktör
Mehmet MANYAS Bilgi Merkezi Direktörlüğü - Direktör