Bilgi Teknolojileri Direktörlüğünün Görevleri

Üniversite bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve geliştirmek

Kadir Has Üniversitesi  kampüslerinde yerel ağ ve internet servislerinin tasarım, kurulum, yönetimi

Üniversiteye hizmet veren sunucuların kurulumu, yönetimi ve güncelleştirilmesi

e-mail, dns,dhcp, anti-virus, anti-spam vb.servislerinin sağlanması

Üniversite içerisinde ihtiyaç duyulan özel yazılımların geliştirilemesi ya da temini için öneri getirmek

Kadir Has Üniversitesi  ve birimlerinin Web sitelerinin hazırlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi. Duyuru, haber ve etkinliklerin yayınlanması

Akademik, idari personel ve öğrencilere tahsis edilmiş tüm bilgisayarlara yazılım ve donanım desteği verilmesi.

Üniversite Kütüphanesi ve Laboratuarların da bulunan  bilgisayarların sorunsuz kullanılması amacıyla ilgili bakım ve güncellemelerin yapılması.

Konferanslar, seminerler ve sunumlar sırasında gerekli altyapının hazırlanması ve teknik desteğin sağlanması.

Bilgi işlem merkezinde ve bilgisayar laboratuarlarında da görev alan asistan öğrenciler ile stajyerlerin teoride öğrendiklerini pratiğe dönüştürmeleri için gerekli destek ve eğitimlerin verilmesi kendilerini sektöre hazırlamaları için bilgi bazında yardımcı olunması gibi konularda çalışmalar yapılması.

Bilgi Teknolojileri  olanaklarını en üst seviyeye çıkarabilmek için teknolojiyi takip etmektir.

BİM Servis Talep Formu